מיזוגים ורכישות

לזהות מטרה, לאתר הזדמנות ולהגיע ליעד.